ข้อมูลการทำบุญ

posted on 13 May 2008 13:46 by akkarakitt

ผู้สนใจทำบุญ สามารถนำสิ่งของมาบริจาคให้ชาวไทยภูเขาใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้ที่อาคารพระเทพศีลวิสุทธิ์ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เลขที่ ๓ ซอยอิสรภาพ ๒๓ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หรือวัดสระพัง ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม หรือโอนเงิน เข้าบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาท่าพระ หมายเลขบัญชี 0-5451080546-5 ชื่อบัญชีพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร (บัญชีเปิดใหม่) หรือบริจาคได้ที่บัญชีเดิม บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้โลตัส ถนนประดิษฐมนูธรรม หมายเลขบัญชี 065-0-21185-7 ชื่อบัญชี น.ส.นิษฐ์ชานันทน์ มาลาโรจน์ หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดบางศรีเมือง (นนทบุรี) หมายเลขบัญชี 403-304722-9 ชื่อบัญชี นางสาวนิษฐ์ชานันทน์ มาลาโรจน์ หรือบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกร สาขาโพธิ์สามต้น เลขบัญชี 067-2-93760-4 ชื่อบัญชีพระศิรสิทธิ์ ธนาภรณ์พิบูล หมายเลขโทรศัพท์พระอัครกิตติ์ 087-727-8938 (ดีแทค)

บัญชีเพื่อธรรมทาน  บัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาเจริญพาศน์ หมายเลขบัญชี 0-5453073889-4 ชื่อบัญชีพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร

Dhammasarokikku View my profile