มีมิตรรักแฟนบล็อกเขียนเมล์มาถามค่อนข้างยาว คำถามค่อนข้างดี อยู่ในความสงสัยของคนทั่วไป บางคำถามเคยตอบไปแล้ว อยู่ในเอ็นทรี่เก่า ๆ ซึ่งอาจค้นไม่เจอแล้ว เลยนำมาตอบซ้ำอีกสักครั้ง ดังนี้ 
 

นมัสการครับหลวงพี่ 

วันนี้มีเรื่องมาเรียนถามอีกแล้วครับ ทั้งจากสิ่งที่ตัวเองสงสัยและมีคนฝากถามมา 
 

๑. เรื่องแรก เลี้ยงสัตว์ถือเป็นบาปไหม ในกรณีที่เลี้ยงดูอย่างดีให้อาหารการกินพร้อม ครบถ้วนทุกอย่าง อย่างเลี้ยงนกในกรง เลี้ยงปลาในตู้ หรือเลี้ยงหมา แมว ไม่ได้ทรมานสัตว์แต่ก็เข้าข่ายกักขังหรือเปล่า อย่างเช่นนก ปลา แต่ก็เลี้ยงดูอย่างดีไม่เคยปล่อยให้อดยาก 
 

ตอบ เรื่องนี้หนุกหนานมากครับ เป็นเรื่องที่หากคิดกันด้วยตรรกะลอจิคธรรมดา คงถกเถียงกันไปไม่สิ้นสุด เพราะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ประกอบด้วยเมตตา ขณะเดียวกันก็จำกัดอิสรภาพของสัตว์เลี้ยง มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

ถามว่า บาปไหม ข้าพเจ้าไม่ขอตอบดีกว่า บอกได้เพียงคร่าว ๆ ว่า บุญจักเกิดกับจิตผ่องแผ้ว บาปจักเกิดกับจิตเศร้าหมอง ฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณากันเองว่า จิตขณะใดผ่องแผ้ว จิตขณะใดเศร้าหมอง นั่นแลจึงบอกได้ว่า บาปหรือไม่บาป 

แต่จักให้หลักฐานไว้พิจารณา เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระผู้ทรงคุณวิเศษ ซึ่งข้าพเจ้ามิได้มีญาณวิเศษเหมือนท่าน จึงมิอาจยืนยันนอนยันได้ว่า เป็นความจริงหรือไม่ ท่านว่า สิ่งใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองได้ ให้ฟังหูไว้หูไปก่อน 

ครูบาอาจารย