หลัง ๆ ความสามารถในการเขียนบล็อกลดลงอย่างมาก เหลือแต่ความสามารถในการอัพสเตตัสสั้น ๆ บนเฟสบุ๊ค เรื่องใดจุดประกายแล้ว ต้องรีบเขียนให้รวดเดียวจบ เขียนนาน คิดนาน สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องได้ราว มีแต่ร่าง