ดู "หอย" กันดี ๆ นะ

posted on 28 Apr 2011 17:26 by akkarakitt in Dharma
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่มีเรื่องใดในวงการศาสนา ฮ็อตเท่าเรื่องของ "หอย" ซึ่งการจะไปฟันธงว่า ผิดหรือไม่ผิด จริงหรือไม่จริง มิได้อยู่ในความสามารถครับ และเป็นเรื่องไม่ควรพูดถึงด้วย เพราะคนเชื่อก็มาก คนไม่เชื่อก็ไม่น้อย นักบวชที่ดัง ๆ มีทั้งคนรัก และคนชังครับ เหมือน Thailand's Got Talent กรรมการไปโหวตคนของประชาชนออก ตัดสินไม่ถูกใจประชาชี ก็มีสิทธิ์ถูกเกลียดขี้หน้าไปทั้งเมืองเพียงชั่วข้ามคืน
 
สิ่งที่อยากแนะนำคือ เรื่องการรับชมอย่างมีวิจารณญาณครับ ประเด็นศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีเส้นบาง ๆ คั่นระหว่างศรัทธากับความงมงาย
 
เบื้องต้นเมื่อได้รับฟังข่าว ไม่ควรเชื่อ หรือไม่เชื่อทันที หากเรื่องนั้นอยู่ในความสนใจของเรา ต้องรู้ให้ได้ว่า มันจ