ดู "หอย" กันดี ๆ นะ

posted on 28 Apr 2011 17:26 by akkarakitt in Dharma
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่มีเรื่องใดในวงการศาสนา ฮ็อตเท่าเรื่องของ "หอย" ซึ่งการจะไปฟันธงว่า ผิดหรือไม่ผิด จริงหรือไม่จริง มิได้อยู่ในความสามารถครับ และเป็นเรื่องไม่ควรพูดถึงด้วย เพราะคนเชื่อก็มาก คนไม่เชื่อก็ไม่น้อย นักบวชที่ดัง ๆ มีทั้งคนรัก และคนชังครับ เหมือน Thailand's Got Talent กรรมการไปโหวตคนของประชาชนออก ตัดสินไม่ถูกใจ