ตั้งแต่กลับมาจากทริป เพียบแปล้ตะลุยบุญ ภาค ๒ ก็คิดเรื่องจักเอาเครื่องปั่นไฟไปถวายที่ที่พักสงฆ์ห้วยมะน้ำอยู่ตลอด กะไว้ว่า จักซื้อเครื่องปั่นไฟสักตัวหนึ่ง นำไปดัดแปลงให้ใช้กับแก๊สหุงต้ม หรือ LPG ได้แล้วค่อยส่งขึ้นไป ได้จังหวะเหมาะคือ พระเพื่อนที่ไปอยู่ชลบุรีจักกลับกรุงเทพฯ  จัดการซื้อเครื่องปั่นไฟแล้วนำไปดัดแป