Pray for Japan ให้ได้ผลเกินคาด

posted on 14 Mar 2011 13:16 by akkarakitt in Dharma
หลายคนคงได้บริจาคความช่วยเหลือเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่นไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง วานนี้ก็ได้โอนเงินผ่านไปทางพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ๓,๕๐๐ บาท ตามรายละเอียดจาก fb ดังนี้
 
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี (วัดสาขา ที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้มีถิ่นกำเนิด ณ จังหวัดอาวาเต้ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญสาธุชนร่วมส่งธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิมายาโคตมี และมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โทรศัพท์ 02-368-3991 (5คู่สาย)

หรือโอนเงินข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นต์หลุยส์ 3 ชื่อบัญชี วัดสุนันทวนาราม เลขที่บัญชี 087-2-09933-2

หมายเหตุ: แฟกซ์ใบโอนไปที่ 02-368-3573 ระบุว่า ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็ระบุแจ้งความจำนงมาได้เลยครับ

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ :)
โดย: พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก