จบไปกับการถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี ๒๕๕๓ น่าชื่นชมกับการแสดงออกถึงความรักต่อพระราชาของพสกนิกรชาวไทยครับ ทุกวาระแห่งวันที่ชาวโลกสมมุติให้เป็นวันพิเศษ ข้าพเจ้ามักคิดว่า เราควรสมมุติให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษมากกว่าครับ
 
เมื่อวานเดินทางกลับจากพิธีบวงสรวงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุในเจดีย์พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยตุงที่ จ.เชียงราย ทุกท่านที่ไปในงานเดินทางกันมาอย่างไกลจากกรุงเทพฯ ฝ่าความหนาวเย็นและความง่วงตื่นนอนกันแต่เช้าตรู่ ตี ๔ ขึ้นไปยอดดอย เพื่อมาร่วมกันตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัย และความปรารถนาดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถวายพระพรแด่ในหลวง ขออกุศกรรมใดใดที่มากระทบพระทัยให้มลายหายสิ้นไป


 
 
 
แวะฉันเพลที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านหนึ่งใน จ.เชียงราย พอลงนั่งปุ๊บก็ต้องอึ้งครับ เพราะแทนที่จักเห็นเมนูอาหารบนโต๊ะ กลับเห็นเอก