พรุ่งนี้แล้วครับ(วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓) งานหล่อพระพุทธรูปทองคำหนักองค์ละ ๑๔ บาท ประมาณ ๖ องค์ ที่วัดสระพัง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อนำไปบรรจุในพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดพระเพลา(หน้าตัก) ๑๐ เมตร ที่ทางวัดเป็นผู้ไปจัดสร้าง งานนี้พระอาจารย์ไพโรจน์นิมนต์พระฉันเพล ๑,๐๐๐ รูป ข้าพเจ้าเลยขันอาส