มาอยู่ดอยหลายวันว่าง ๆ ก็ขีด ๆ เขียน ๆ กระไรเรื่อยเปื่อยครับ มีโอกาสลงจากดอยก็รีบอัพโดยพลัน

สมัยก่อนก็เคยสงสัยครับ เวลาได้ยินว่า สุนัขที่อยู่กับหลวงพ่อ หรืออยู่ที่วัดตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้าง ราวกับหลวงพ่อมีอำนาจวิเศษบันดาลให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ ต่อได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้น จึงทราบว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทั้งคนแลสัตว์ล้วนอาศัยจิตสุดท้ายไปเกิดในภพภูมิใหม่ มีพระพุทธพจน์บทพระบาลียืนยันความจริงนี้หลายตอน เช่น จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา และ จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา ซึ่งแปลเป็นใจความว่า ถ้าจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้ และถ้าจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้ แปลไทยเป็นไทยอีกทีได้ความว่า ถ้าตอนตายจิตจับอกุศล หรือจิตเศร้าหมอง ก็มีทุคติเป็นที่ไป และถ้าตอนตาย จิตจับกุศล เบิกบาน ไม่เศร้าหมอง ก็มีสุคติเป็นที่ไป

ความจริงนี้แม้ตรัสมาถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ก็ยังมีให้เห็นอยู่ หาดูได้ไม่ยากนัก อยากพิสูจน์ความจริงนี้ สามารถไปหาดูได้ตามโรงพยาบาล หรือสามารถสอบถามได้จากหมอ พยาบาล หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยระยะสุดท้าย บุคคลใกล้ถึงความตายจักมีอาการระลึกถึงกร