ระลอกแรกได้นำเอาผ้าห่ม ของบริจาค แลปลาทูเค็มส่วนหนึ่ง ไปแจกจ่ายด้วยตนเอง สิ้นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็หอบกระเป๋าแห้ง ๆ ติดลบไปราวสองหมื่นเศษ แต่อิ่มใจอิ่มบุญกลับวัด (บ้านกอมูเดอ, จอซีเดอ, ปู่คำหลวง, ปู่คำน้อย, บุญเลอหลวง, บุญเลอน้อย, โตแฮ, สิวาเดอ, โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนคนพิก