โลกแห่งคลื่น ตอนที่ ๑

posted on 04 Jan 2010 23:47 by akkarakitt in Experience

เอ็นทรี่สุดท้ายก่อนเข้าป่า ครับ 

หมายเหตุ : เอ็นทรี่นี้มาจากความฟุ้งขณะเดินบิณฑบาต ไม่รับประกันความถูกต้องใดใด

นานเท่าไหร่แล้วไม่ทราบ ที่เขาค้นพบว่า "อะตอม" เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด

ถัดมาอีกหลายสิบปี เขาก็ค้นพบว่า ในอะตอมที่ว่าเล็กที่สุดแล้ว ยังประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าได้แก่ นิวเคลียสอยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยอนุภาคโปรตรอน นิวตรอน แล้วมีอิเล็คตรอนเล็ก ๆ วิ่งวน ๆ อยู่รอบ ๆ

ต่อมาเขาก็ค้นพบอนุภาคที่เล็กกว่าโปรตรอน นิวตรอน ที่ประกอบขึ้นเป็นนิวเคลียส อีกกว่า ๔๐ ชื่อ

เมื่อไม่นานมานี้ ควอนตัมฟิสิกส์ก็ค้นพบว่า ละเอียดที่สุดแล้ว อะตอมกลายเป็นเพียงคลื่น คล้ายกับหลักอนัตตา (ไม่มีตัวตน/ไม่ใช่ตัวตน) ของพุทธศาสนา นักควอนตัมฟิสิกส์นิยามโลกเสียใหม่ว่า สสารทั้งหลายล้วนประกอบขึ้นด้วยคลื่น ยิ่งกว่านั้นยังสามารถพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยสิ

แม้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จักก้าวหน้าไปถึงเยี่ยงนั้น จนมีบางคนถึงกับเชื่อว่า หากพัฒนาแนวคิดไปให้บริสุทธิ์ถึงจุดหนึ่ง ก็จัก "ตรัสรู้" หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้า ธรรมะที่พระบรมสุคตตรัสรู้ กลับละเอียดลึกซึ้งไ