จบไปแล้ว กับงานแจกหนังสือ "ทำมาอย่างฮะ รวมเล่ม ๑" เป็นธรรมทาน และบอกบุญซื้อผ้าห่มแจกชาวเขา จำนวน ๑๐,๐๖๐ เล่ม ตอนนี้เหลือติดกุฏิแค่ ๓-๔๐๐ เล่ม ด้วยความช่วยเหลือของหลายฝ่าย ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ความเดิม ขอเชิญทำบุญด้วยการ์ตูน

ด้วยความช่วยเหลืออย่างแข็งขันในงานบุญ ทั้งโยมหลิน โยมนิตยา โยมRinnaTheCat อ.มณีมาศ และท่านอื่น ๆ ทำให้งานลุล่วงด้วยดี จนบังเกิดเป็นงานบุญภาค ๒ คือ มีผู้สนใจต้องการเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเล่มนี้รอบใหม่ (เขาเห็นรูปแบบเดิมแล้ว คงบังเกิดความสงสาร) โดยจักทำเป็นรูปเล่มแบบมืออาชีพ ปกสี สันกาว ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ไหน ๆ ก็ต้องเสียทรัพย์ทำเพลทใหม่แล้ว ก็ควรแก้ไขส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ปรับปรุงส่วนธรรมะให้รัดกุมขึ้น และส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะในส่วนของภาพ หรือการ์ตูนประกอบบทความ ที่ในครั้งก่อน มีผู้ให้ความสนใจหลายท่าน แต่ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป จนไม่อาจทำให้ลุล่วงได้ ถอดใจกันหมด จนเหลือ น้องแหน๋มปู้ว์ หนูแป้ม เข้าวินมาแต่เพียงผู้เดียว 

มาคราวนี้ เปิดโอกาสให้แสดงฝีมือกันเต็มที่เลยครับ มีเวลาให้ทำงาน ๑ เดือนเศษ คือจักปิดรับต้นฉบับวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ วัตถุประสงค์ของงานนี้ คือจัดหาทุนพิมพ์หนังสือ "ติวเข้มนักธรรมเอก" ซึ่งในปี ๒๕๕๒ ที่กำลังจักผ่านไปนี้ ได้พิมพ์ "ติวเข้มนักธรรมตรี" ๑๐,๐๐๐ เล่ม และ "ติวเข้มนักธรรมโท" อีก ๑๐,๐๐๐ เล่ม แจกเป็นธรรมทานทั่วประเทศ ตั้งใจไว้ว่า ในส่วนนักธรรมโท ซึ่งมีผู้เรียนน้อยกว่านักธรรมตรีมาก คงจักพิมพ์ครั้งเดียว แล้วแจกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจักหมด ปีนี้แจกไม่ทัน ไว้แจกปีหน้าต่อ ปรากฏว่าส่วนของนักธรรมโท ๑๐,๐๐๐ เล่ม แจกเกือบหมด เหลืออยู่เพียง ๗๐๐ เล่มเศษเท่านั้น นักธรรมตรีที่คาดว่า จักหมดก่อน กลับเหลืออีกประมาณ ๒,๐๐๐ เล่ม เ