ทิฏฐินั้นสำคัญไฉน

posted on 16 Dec 2009 13:00 by akkarakitt in Dharma

หลายร้อยปีก่อน บุรุษเคราครึ้มผมยาวเชื่อมั่นในตัวเองสูง หน้าตาหล่อเหลา เอาจริงเอาจัง มีอาชีพทำนายทายทักมาแต่เด็ก ดื้อรั้น มานะทิฏฐิมาก ต้องการพิสูจน์สิ่งที่เขาเคยพยากรณ์ฉีกหน้าถอนหงอกเหล่าหมอดูแก่ชะแร้วัยอีก ๗ ท่านไว้เมื่อเยาว์วัย

ยิ่งไปกว่านั้นเขาเชื่อแน่ว่า การหลุดพ้นต้องอาศัยการทรมานตนเท่านั้น เพราะเห็นเหล่านักพรตบำเพ็ญเพียรกันมาตั้งแต่เด็ก เป็นที่น่าศรัทธา เหล่าฤๅษีชีไพรบ้างก็สามารถแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ บ้างก็ทำความอัศจรรย์ได้นานาประการ ทำไมเขาถึงจักไม่ศรัทธาเล่า? จากความเชื่อฝังหัวในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์ธรรมดาของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียร เขาจึงเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้ว พิสูจน์ด้วยตาตนเองแล้ว มากกว่าตำราทำนายลักษณะเสียอีก

เมื่อจังหวะแห่งการพิสูจน์มาถึง ทันทีที่ทราบข่าวว่า บุคคลที่เขาเคยพยากรณ์ไว้เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน สละเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นบรรพชิต เขาจึงรีบชี้ชวนบุตรหลานอีก ๔ ท่านของเหล่านักดูหมอแก่ ๆ ทั้ง ๗ ไปเป็นประจักษ์พยานว่า สิ่งที่เขาเคยพยากรณ์ไว้เป็นคติเดียวว่า บุรุษผู้นี้ ถึงกาลแล้ว จักต้องออกบวชและได้บรรลุธรรมเท่านั้น บัดนี้จักเป็นจริงแล้ว

ชายรุ่น ๆ อีก ๔ ท่านออกบ