วันนี้ไปรับบาตรไกลถึงหนองมนโน่นแน่ะ เขานิมนต์พระถึง ๗๖ รูป ไปตักบาตรเทโวล่วงหน้า เลยมีรูปมาฝากให้โมทนากันนิดหน่อย อาหารแห้งที่บิณฑบาตได้ส่วนใหญ่ ก็จักถูกส่งขึ้นไปช่วยโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด จ.แม่ฮ่องสอน ที่ถูกน้ำท่วม