คำสอนครูบาผาผ่า

posted on 08 Sep 2009 09:12 by akkarakitt in Dharma

เมื่อวานได้รับโทรศัพท์จากหลวงพี่ตือ ครับ ท่านได้รับโทรศัพท์จากแม่ชีในวัดที่เคยถวายระฆังไป ฟังเสียงเจือความกังวลของท่านแล้ว ก็พอทราบ ครับว่า แม่ชีคงขอกระไรเพิ่มเติมมาอีกกระมัง (หลวงพี่ตือ เป็นพระขี้เกรงใจม๊ากมาก ครับ)

งวดนี้ขอศาลาขนาด ๕ ห้อง ครับ

ที่นั่นก็คงลำบากจริงแล มิเช่นนั้น ครูบาอินสมคงไม่เอ่ยปากขอระฆังมา ถ้ามีใครสนใจสร้างวิหารทาน ก็บอกมาได้ ครับ ขอรับอาสาเป็นผู้ประสานงานให้ (เดี๋ยวออกพรรษาแล้ว อาจจักไปเยี่ยมดูสถานที่ และถ่ายรูปมาฝาก ครับ)

หลวงพี่ตือท่านว่า ตอนนี้เป็นหมอนวดให้ครูบาอยู่ ครับ อยู่ใกล้ชิดอุปัฏฐากครูบาอาจารย์ ก็ได้รับคำสอนดี ๆ

ท่านว่า ครูบาผาผ่าอาจารย์ของท่านเป็นพระอภิญญา ครับ แต่ท่านไม่ค่อยสอนลูกศิษย์ ปัจจุบันเหลือพระที่สืบทอดปฏิปทามาแค่ ๒ รูปเท่านั้น หลวงพี่ตือจึงถึงบางอ้อว่า ทำไมครูบาอินสมถึงไม่ค่อยสอนกระไรเลย สอนแต่ พุทโธ ๆ ท่าเดียว

ท่านปรารภถึงคำสอนของครูบาผาผ่าสั้น ๆ แต่กินใจ ท่านสอนคร