มีญาติโยมแวะมากราบถวายสังฆทานให้แฟนสาวผู้ล่วงลับ พร้อมไถ่ถามว่า แฟนสาวของเขาไปอยู่ไหนเสียแล้ว บุญที่ทำนี้ จักส่งถึงหรือไม่ ราวกับข้าพเจ้าจักมีญาณวิเศษล่วงรู้ความเป็นไปในปรโลก

นี่เป็นครั้งที่สองแล้วในชีวิตพระ ที่ถูกคาดหวังกระไรประมาณนี้ แม้ครั้งนี้ก็ยังไปไม่เป็นเช่นเคย ได้แ