นี่ละ... เมืองพุทธ

posted on 06 Feb 2009 13:37 by akkarakitt in Dharma directory Entertainment, Knowledge, Idea
เอ็นทรี่นี้เกิดจากไปอ่านบทความนี้ครับ นี่หรือเมืองพุทธ?
 
เมืองพุทธเป็นฉันใด?

เมืองพุทธไม่ใช่เมืองที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่ใช่เมืองที่ประ