คำเตือน : ผู้ที่จะนำหลักการนี้ไปใช้ ต้องมีวินัยการเงินอย่างยิ่ง และไม่ประมาท

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ออกบัตรนิสัยเสีย ไม่ได้ชี้ชวนให้หันมาใช้บัตรนิสัยเสียกันมาก ๆ นะ ครับ แค่ีอยากชี้ให้เห็นเทคนิคการใช้บัตรนิสัยเสียด้านสว่างบ้าง เท่านั้นเอง (ด้านมืดคงทราบกันมามากแล้ว)

เอ็นทรี่สุดท้ายแล้ว ครับ สำหรับการอัพอย่างต่อเนื่องมา ๓ วัน

จักขอเล่าประสบการณ์เทคนิคการใช้ชีวิต กับบัตรเสียนิสัย อย่างไร ให้ไม่ตกเป็นทาสมัน

เรื่องนี้มันจุดประกายขึ้นมาตอนไปเช่าบูชา เจ้าแม่อาอี๊ มาจากงานคอมมาร์ท ครับ

ก็อย่างที่ทราบนั่นแหละ ข้าพเจ้าเล็งเอาเจ้าแม่อาอี๊มาอัพบล็อกนอกสถานที่โดยเฉพาะ ไม่คิดจะเอาไปทำงานอย่างอื่นเลย ฉะนั้นจึงเล็งแล้วเล็งอีก มาโดยตลอด นี่ละ คือสิ่งที่ต้องการ เล็ก เบา ถูก รอจนราคามันถอยกรูดลงมา ๆ เรื่อย ๆ ใกล้ต้องใช้แล้วค่อยซื้อ ซึ่งก็มาประจวบเ