สมมุติฐานข้อที่ ๔ หรือข้าพเจ้าไม่ได้เจริญสมถภาวนา เช่นแต่ก่อน

ช่วงรับน้องของสถาบัน LBSSST (Lord Buddha School of Soul and Spirit Technology) ทราบมาจากรุ่นพี่ว่า กรรมฐานกองใด ที่เคยเจริญมาแล้ว ในอดีตชาติ ถ้าพบแล้ว ทำให้ถูก ทำให้ดี ก็จะเป็นการบำเพ็ญต่อจากของเดิมไปเลย มีการพัฒนารวดเร็วมา ก็เลยเพียรเสาะแสวงหา ครูบาอาจารย์ที่ดูจริตเรา หรืออดีตชาติของเราได้ ว่าเราเคยบำเพ็ญอะไรมา ผลการวิจัย ปรากฏว่า ศูนย์ ครับ มันเหมือนมาเริ่มต้นที่ชาตินี้นี่แหละ โซแซดไปเล็กน้อย เพราะไม่ว่าไปกราบครูบาอาจารย์ที่ใด ท่านก็แนะตรงกันหมด ครับว่า ให้เจริญอานาปานุสสติ (ระลึกรู้ลมหายใจ) ไม่ก็เดินจงกรม (สองอย่างนี้ คือแนวสุกขวิปัสสโก ครับ ไม่มีฤทธิ์ และไม่รู้ ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น)

มาวันหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ ครับว่า ไอ้ของเก่าเรานั้น มันก็มีอยู่ ไม่ต้องไปค้นหาครูบาอาจารย์ให้วุ่นวาย ไม่ต้องใช้ปุพเพน