นิทานรักชาติ ตอนที่ ๑๓

posted on 29 Oct 2008 11:27 by akkarakitt in Experience

วันนี้ขออู๊พซ์อย่างรวดเร็ว เพราะงานเยอะ

ตอนที่แล้ว ท่านผกาพรหมมาสะกิดท่านพรหมมังราย ให้ลงไปเกิดอีกแล้ว ท่านพรหมมังรายสงสัยว่า คราวนี้จะลงไปเกิดอย่างไร ท่านผกาพรหม บอกว่า “ลงไปเกิดเป็นลูก ของแม่ทัพของสมเด็จพระพันวสา” (พระพันวสานี่ มีชื่อเรียก ๒ องค์ สมเด็จพระอนิทราธิราช เขาก็เรียกพระพันวสา และพระเจ้าสามพระยา เขาก็เรียก พระพันวสาเหมือนกัน) ท่านพรหมมังราย จึงกล่าวว่า “ถ้าไปเกิดเป็นลูกแม่ทัพก็ต้องรบกันหนัก” ท่านผกาพรหมก็ถามว่า “จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ หรือจะรักษากำลังใจตนเองให้เป็นสุข ถ้าพระพุทธศาสนาหมดไป ใจท่านจะเป็นสุขไหม”

ท่านมังรายพรหมก็ตอบว่า “ถ้าพระพุทธศาสนาหมดไป ใจฉันจะเป็นสุขได้อย่างไร ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระพุทธศาสนา เพราะว่า ถ้าพระพุทธศา