เมื่อวานได้ไปเยี่ยมเยี่ยนบล็อกของสมาชิกเก่าแก่ของเอ็กซ์ทีนท่านหนึ่ง ท่านเขียนบ่นว่า น้องสาวของท่าน ไปลุ่มหลงกับธุรกิจขายตรง หรือ MLM หรือที่ชื่อเต็ม ๆ ว่า Multi-leveled marketing อย่างโงหัวไม่ขึ้น ประกาศหาใครที่ทำธุรกิจประเภทนี้แล้ว ได้ดิบได้ดี ให้เอามาแบ่งปันกัน

ที่ข้าพเจ้านำเรื่องธุรกิจ MLM มาเขียน