เมื่อวานได้ไปเยี่ยมเยี่ยนบล็อกของสมาชิกเก่าแก่ของเอ็กซ์ทีนท่านหนึ่ง ท่านเขียนบ่นว่า น้องสาวของท่าน ไปลุ่มหลงกับธุรกิจขายตรง หรือ MLM หรือที่ชื่อเต็ม ๆ ว่า Multi-leveled marketing อย่างโงหัวไม่ขึ้น ประกาศหาใครที่ทำธุรกิจประเภทนี้แล้ว ได้ดิบได้ดี ให้เอามาแบ่งปันกัน

ที่ข้าพเจ้านำเรื่องธุรกิจ MLM มาเขียนนี้ ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากธุรกิจนี้ หรือมีทัศนคติที่ดีงาม ต่อธุรกิจน่ารักน่าชังนี้แต่อย่างใด แต่เขียนด้วยความที่อายุอานามปาไปขนาดนี้ ย่อมต้องมีประสบการณ์ตรง กับธุรกิจเหล่านี้มาบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยอยากนำมาแบ่งปัน

เท่าที่จำได้ธุรกิจประเภทนี้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านคุณแม่ ตั้งแต่สมัยเครื่องสำอางโพลา หรือเครื่องครัวรีน่าแวร์ ทัพเพอร์แวร์ ซึ่งโบมาก ๆ ไม่ค่อยได้สนใจอะไร เพราะไม่เกี่ยวอะไรกับข้าพเจ้า มาจนถึงวันที่มันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิต เก่าแก่ที่สุดที่จำได้ ได้แก่ บีพอลเลน ที่ว่ามีบทบาทก็คือ ได้รับอานิสงส์จากการทำธุรกิจตัวนี้ของคุณแม่ อานิสงส์นั้นไม่ใช่ได้ค่าขนมเพิ่มขึ้น แต่จู่ ๆ ก็โดนจับยัดเยียด ให้กินนมผึ้งมากสรรพคุณ

จากบีพอลเลน ก็ยังมีสินค้าอีกหลากหลายมากมาย ทะยอยมาให้ได้กินเป