สมควรแก่เวลาแล้ว ก็ขอกราบลาพระอาจารย์ ท่านยังมีเมตตา ให้เช็คของขวัญมูลค่า ๕๐๐.- บาท ไว้เพื่อเป็นค่ารถกลับวัดเมื่อสิ้นการธุดงค์ด้วย ไม่อยากขัดศรัทธาท่านเล้ย เพราะจริงแล้วการธุดงค์ ก็จะสิ้นสุดในวันนี้นั่นแล จะปฏิเสธก็กลัวเสียกำลังใจ ด้วยท่านอุตส่าห์ไม่ให้เป็นเงิน ไปแลกเป็นตั๋วเงิน ซึ่งพระธุดงค์รับได้ ก็เลยรับมา แล้วออกเดินไป ตามทางหลวงหมายเลข ๑ ได้ประมาณ ๗ กม. ก็มีรถตู้มารับอีก พาไปอีก ๑๔ กม. ก็ปล่อยลง เดินไปอีกเล็กน้อย โยมจากกรุงเทพฯ ก็มารับ ขึ้นไปเชียงราย

 

ขากลับกรุงเทพฯ รู้สึกยังไม่อยากกลับเท่าไหร่ แวะไปหาหลวงตาพวงก่อนดีกว่า เพราะท่านก็อายุมากแล้ว ตาก็ใกล้บอด อยู่วัดกันเพียง ๒ รูป กับหลวงพี่ตือ ไม่มีโยมอุปัฏฐาก อาตมานี่ พอเปิดเรียน ก็ไปไหนไม่ได้แล้ว เดือนหน้าก็จะไปแจกของ ช่วยชาวเขาที่แม่ฮ่องสอน จะได้มากราบอีก เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทราบจากหลวงพี่เอว่า หลวงพี่ตือท่านอยากจะไป หาพระอาจารย์ ที่กำแพงเพชร ก็เลยกะว่าจะไปเยี่ยม และอยู่บิณฑบาต เลี้ยงหลวงตา แทนหลวงพี่ตือสัก ๑๐ วัน และเพื่อให้เช็คของขวัญนั้น ได้อานิสงส์เต็มที่ อาตมาก็จะเดินจากทางแยกเข้าอุทัยธานี ไปหาหลวงตาที่ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระยะทางราว